Nguyên lý máy

thi cuối kỳ (2021-2) + thi bù ...

Kết quả thi
Phúc tra

Đăng ký phúc tra thi cuối kỳ (hạn 14/8): https://forms.office.com/r/04PpqQCZbR


thÍ Nghiệm

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành thí nghiệm Nguyên lý máy - kỳ 2021-2


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WE38_iQgGhoYUrDpBRK6Db40kU-cYhI1yMoQtojEuPU/edit#gid=0
tài liệu