Đồ án môn học

Đồ án chi tiết máy 2023-2


Bảng phân công GVHD và lịch hẹn Danh sách và email của các Giảng viên hướng dẫn:

Trịnh Đồng Tính tinh.trinhdong@hust.edu.vn

Phạm Hồng Phúc phuc.phamhong@hust.edu.vn

Đặng Bảo Lâm lam.dangbao@hust.edu.vn

Đỗ Văn Trường truong.dovan@hust.edu.vn

Hoàng Văn Bạo bao.hoangvan@hust.edu.vn

Nguyễn Hồng Thái thai.nguyenhong@hust.edu.vn

Phạm Minh Hải hai.phamminh1@hust.edu.vn

Nguyễn Hải Sơn son.nguyenhai@hust.edu.vn

Nguyễn Trọng Du du.nguyentrong@hust.edu.vn

Nguyễn Xuân Hạ ha.nguyenxuan@hust.edu.vn

Vương Văn Thanh thanh.vuongvan@hust.edu.vn

Nguyễn Minh Quân quan.nguyenminh@hust.edu.vn

Nguyễn Bá Hưng hung.nguyenba1@hust.edu.vn

Nguyễn Hồng Quân quan.nguyenhong@hust.edu.vn


Đề cương chi tiếtBảo vệ Đồ án chi tiết máy 2023-1

Địa điểm: D9-101

Thời gian: 25/1/2024, sáng bắt đầu từ 7h00, chiều từ 12h30 

Kíp thời gianMã số bàn vấn đáp cho từng sinh viên có trong danh sách sau đây:

https://drive.google.com/file/d/17RtO5l6ILf_29v7JHM74Q23yfITnySKr/view?usp=sharing

Bảo vệ Đồ án môn học cơ điện tử 2023-1

Lịch dưới đây áp dụng cho các sinh viên được hướng dẫn bởi các GV nhóm Thiết kế hệ thống cơ khí.