Chi tiết máy

KẾT QUẢ PHÚC TRA CUỐI KỲ 2022-2 MÔN CHI TIẾT MÁY: